Jak działają środki powierzchniowo czynne?
Zastanawiasz się, czym są środki powierzchniowo czynne i jak działają? Jeśli tak, to koniecznei przeczytaj ten tekst i poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Czym są środki powierzchniowo czynne?

Środki powierzchniowo czynne, czyli inaczej surfaktanty lub tenzydy, to związki zbudowane z części hydrofilowej – wykazującej powinowactwo do wody (“lubiącej wodę”) oraz hydrofobowej – niewykazującej takiego powinowactwa (“nielubiącej wody”). Dzięki takiej budowie związki te mają zdolność zmniejszania napięcia powierzchniowego cieczy. Umożliwiają również mieszanie dwóch niemieszających się ze sobą cieczy. Dzięki tym właściwościom mogą być składnikami czynnymi wielu środków czystości (np. płynów do naczyń, mydeł).

Jak wygląda proces usuwania brudu?

Dwubiegunowe cząsteczki substancji powierzchniowo czynnych składają się z hydrofilowej główki i hydrofobowego ogonka. Taka struktura znacznie ułatwia usuwanie brodu z powierzchni. Woda i tłuszcz nie mieszają się ze sobą, dlatego wymycie tłustych plam samą wodą jest bardzo trudne. Dodanie detergentu zawierającego substancję powierzchniowo czynną znacznie ułatwia ten proces.
Hydrofobowy, nielubiący wody, fragment cząsteczki takiej substancji wnika w cząstkę brudu – tłuszczu. Hydrofilowa część pozostaje na zewnątrz, przez co dochodzi do zwilżenia cząstki brudu, co w warunkach naturalnych byłoby niemożliwe. Przy oddziaływaniu mechanicznym struktura cząstki brudu zostaje naruszona i oderwana od czyszczonej powierzchni.
Struktura złożona z cząsteczek tłuszczu otoczonych substancją powierzchniowo czynną rozproszonych w wodzie ma kształt kulisty. Twory takie nazywane są micelami. Podobną budowę ma piana. Różnica polega jednak na tym, że tworzą ją woda, powietrze i cząsteczki substancji powierzchniowo czynnej.
Przez dodanie substancji powierzchniowo czynnej, do wody z olejem, dochodzi do wymieszania dwóch cieczy, w wyniku czego powstaje roztwór koloidalny zwany emulsją. Środki powierzchniowo czynne pełnią wtedy funkcję emulgatora.
Związki powierzchniowo czynne dzielą się na jonowe i niejonowe. Związki jonowe ulegają dysocjacji w wodzie. Wyróżnia się wśród nich substancje anionowe, kationowe lub amfoteryczne. Jeżeli związki nie ulegają rozpadowi na jony, zaliczamy je do substancji niejonowych.

PODOBNE WPISY
—————————-

http://anakonda.czest.pl/wakacje-bez-problemow-oprogramowanie-dla-hoteli
http://yale.czest.pl/plac-zabaw-budzet-obywatelski-mysla-o-dzieciach
http://whiteroom-fashion.pl/wyprawa-motocyklowa-najpierw-odwiedz-sklep-motocyklowy
http://bangbang.waw.pl/ta-plamka-leczenie-a-metody

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s